Mila fahasahiranana eo amin'ny fiainana ny olombelona satria ilaina ny mankafy ny fahombiazana. - APJ Abdul Kalam

Mila fahasahiranana eo amin'ny fiainana ny olombelona satria ilaina ny mankafy ny fahombiazana. - APJ Abdul Kalam

banga

Isika olombelona dia manana fironana mihintsana amin'ny fifaliana. Raha maharitra ela ilay fifaliana, mieritreritra isika fa io no lalan'ny fiainana. Mitombo ny fanantenanay ary mahatsapa izahay fa ny ara-dalàna vaovao. Izahay dia maka zavatra tsy omena ary tsy lanja izany sahala amin'ny fanananay fony tsy nanana izany.

Saingy tsy tokony hiasa toy izany isika. Tokony hahatsiaro an'izay ananantsika isika ary tokony hisaotra azy. Na inona na inona ananantsika be loatra dia tokony hanome izany amin'ny hafa izay mila izany isika. Hanampy ny fiaraha-monina hihalehibe sy hiroborobo izany tsy misy famoronana tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo mankafy fiainana tsara miaraka amin'ireo tsy sambatra.

Rehefa manjo antsika ny zava-tsarotra, dia mahatsiaro tena mifandefitra isika ary avy eo mahatsapa ny hasarobidin'ny fotoana mahafinaritra izay nanananay. Tsy fantatsika na oviana na oviana ny loza. Noho izany, tokony ho velom-pankasitrahana isika isaky ny fotoana tsara ananantsika.

Rehefa miatrika zava-tsarotra isika dia mahatakatra ny tena lanjan'ny zavatra rehetra mety ho nalaintsika. Rehefa mandalo ny fotoan-tsarotra ary mahita fotoana tsara indray isika dia vao afaka mifaly bebe kokoa hatrany. Izany dia satria fantatsika ny nitiavantsika an'izany na ny maha-tombo-dehibe ny maha-izy antsika dia ny hahazoantsika fahombiazana izay hitantsika ankehitriny.

Sponsors

Mandritra ny fotoan-tsarotra, manary fanantenana isika fa rehefa mivoaka avy ao aminy isika dia mahatakatra ny hasarobidin'ny zavatra nandrisantsika hatry ny ela ela kokoa, ary mbola betsaka kokoa aza. Na izany aza, na ny sarotra, na ny fotoana mahafaly, dia manampy antsika hamolavola ilay olona ahitantsika farany.

Azonao atao koa ny toa