Isao ny fitahianao fa tsy olana. - Anonyme

Isao ny fitahianao fa tsy olana. - Anonyme

banga

Amin'ny fiainana, zava-dehibe ny toe-tsaina. Ny fomba fijerintsika sy ny ataontsika no mamaritra hoe iza isika. Ny toe-tsaintsika dia tokony ho toy izany satria manampy antsika sy ny hafa manodidina antsika handroso sy hiroborobo. Tokony hojerentsika eo alohan'ny fiainana miaraka amin'ny fanantenana sy fahatsarana.

Tokony hampiasa ny fahaizantsika amin'ny ambaratonga tsara indrindra isika mba hahafahana maniry sy mankasitraka ny fiainana sarobidy izay nomena antsika. Isika rehetra dia manana ny anjaratsika amin'ny tolona, ​​fa ny fanalahidy dia ny tsy hamelanay an'izany olana izany. Raha tokony ho amin'ny vanim-potoana toy izany, dia manampy be dia be izany raha ataontsika ny fitahiany.

Rehefa mamely antsika ny tsy fahombiazana na ny olana, dia tsy mahavita na inona na inona afa-tsy ny olana isika. Fa tena zava-dehibe tokoa, amin'ny toe-javatra toy izany indrindra, dia tokony handinika tsara ny zavatra rehetra sy ny olona notahian'Andriamanitra isika. Ireo dia manome anay fifaliana sy hery hiatrehana ny olantsika.

Izy io dia manome hery hiatrehana ny olantsika satria tsapantsika fa betsaka ny zavatra mendrika hiady. Misy fitahiana ao amin'ny fiainantsika tokony hankasitrahana. Manome fanantenana ho antsika izany, hiady amin'ny olantsika ary mandroso.

Sponsors

Tokony hianatra ny lesona avy amin'ny fahasahiranantsika isika nefa tsy tokony hifikitra amin'ny alahelo sy ny tahotra izay niaraka taminy taloha. Mazava ho azy fa mora kokoa noho ny vita izany. Fa afaka mizotra ianao raha manodidina ny tenanao amin'ny fahatsinjovana. Afaka mihetsika ianao raha mirotsaka amin'ny fanaovana izay tianao. Amin'izany rehetra izany, tadidio manetre tena sy mankasitraka noho izay anananao rehetra.

Azonao atao koa ny toa