Ataovy izany satria nilaza izy ireo fa tsy azonao atao. - Anonyme

Ataovy izany satria nilaza izy ireo fa tsy azonao atao. - Anonyme

banga

Ataovy izany satria nilaza izy ireo fa tsy azonao atao.
- Anonymous

Azonao atao koa ny toa