Ny hatsaram-panahy dia mahatonga anao ho olona tsara tarehy indrindra eto an-tany, na inona na inona endriny. - Anonyme

Ny hatsaram-panahy dia mahatonga anao ho olona tsara tarehy indrindra eto an-tany, na inona na inona endriny. - Anonyme

banga

Ny hatsaram-panahy dia mahatonga anao ho olona tsara tarehy indrindra eto an-tany, na inona na inona endriny.
- Anonymous

Azonao atao koa ny toa