Mafy loatra ny fiainana. Mila alahelo ny fahafantarana hoe inona ny fahasambarana, ny tabataba mankasitraka ny fahanginana ary ny tsy fisian'ny fanomezan-danja ny fanatrehana izany. - Anonyme

Mafy loatra ny fiainana. Mila alahelo ny fahafantarana hoe inona ny fahasambarana, ny tabataba mankasitraka ny fahanginana ary ny tsy fisian'ny fanomezan-danja ny fanatrehana izany. - Anonyme

banga

Mafy loatra ny fiainana. Mila alahelo ny fahafantarana hoe inona ny fahasambarana, ny tabataba mankasitraka ny fahanginana ary ny tsy fisian'ny fanomezan-danja ny fanatrehana izany.
- Anonymous

Azonao atao koa ny toa