Aza miantehitra amin'ny hafa intsony. - Anonyme

Aza miantehitra amin'ny hafa intsony. - Anonyme

banga

Miaina irery isika eo amin'ny fiainana. Rehefa mitohy ny fiainana, manao fifandraisana maro izahay. Ny ankamaroan'izy ireo dia tena sarobidy amintsika ary noho izany dia manjaka ny fiaraha-miaina. Saingy tsy tokony hisy dikany amin'ny fiainana, izay ianteheran'ny olona iray, ka tsy afaka miankina amin'ny tenantsika isika.

Fantaro hatrany fa isika no mpanohana lehibe indrindra antsika. Na iza na iza mandao antsika, dia tsy hahatsiaro ho tsy afa-manoatra isika, raha toa ka mahatonga antsika ho afaka miatrika na inona na inona aleha. Mba hahatratrarana an'izany dia mila manorina hery ara-tsaina isika.

Tokony ho salama ara-tsaina isika hiatrehana ny olana rehetra sy izay olana rehetra aleha. Tokony hiatrika ny ara-batana koa isika. Araka izany, dia mila manaram-po amin'ny fikarakarana ny tena. Tsy mitovy ny hoe lasa fitiavan-tena, fa ny fitandremana tena dia ilaina amin'ny fitomboan'ny olona.

Rehefa miantehitra amin'ny olona iray ianao, dia mitaky hihevitra fa hikarakara ny olanao io olona io. Saingy noho ny antony rehetra, ny olona hafa akaiky, dia mety tsy hahatana ny fampanantenany. Raha tsy miomana amin'ny toe-javatra toy izany isika, dia hahita fa tena sarotra tokoa ny fihetsiky ny hafa, avelao izy hihetsika.

Sponsors

Noho izany dia lazaina hatrany fa tsy miankina amin'ny hafa. Raha tsapantsika fa tsy manana fahaizana manokana isika izay miaro antsika tsy hanao zavatra, raha tokony handray ny tsy fahampian'ny fahaizan'ny faharesena isika dia tokony hiezaka hampivoatra izany fahaiza-manao izany. Io dia hanampy antsika hanatsara ny tenantsika ho olona ary mampita antsika hahatoky tena bebe kokoa.

Azonao atao koa ny toa