Minoa fa tsy misy tsy azo atao. - Tsy fantatra

Minoa fa tsy misy tsy azo atao. - Tsy fantatra

banga

Minoa fa tsy misy tsy azo atao.
- Tsy fantatra

Azonao atao koa ny toa